28th September 2018 15:19:09

TAARIFA KWA UMMA KUHUSU UDAHILI WA WANAOJIUNGA NA MAFUNZO KATIKA NGAZI YA ASTASHAHADA NA STASHAHADA KWENYE VYUO VYA UALIMU NA AFYA VYA SERIKALI KWA MWAKA WA MASOMO 2018/2019