Maelekezo

Uthibitisho wa kujiunga na vyuo kwa wale waliochaguliwa na OR-TAMISEMI kujiunga na vyuo vya Elimu ya Ufundi na Mafunzo