Maelekezo


Uthibitisho wa kujiunga na vyuo kwa wale waliochaguliwa na OR-TAMISEMI kujiunga na vyuo vya Elimu ya Ufundi na Mafunzo

Zoezi la uthibitisho na kuhama limefungwa rasmi tarehe 30/08/2019